tirsdag den 10. april 2012

PUS-materiale til de interesserede

Når nu I spørger så pænt, deler jeg gerne mit PUS-materiale. Forvent endelig ikke det helt store. Det er bare omskrevet MUS-materiale. Hvor der er byttet om på arbejde og familie og kolleger og partner. I første omgang havde jeg også byttet organisation ud med svigerfamilie, men det blev simpelthen for dumt, selvom det var vældig sjovt, mens det stod på.


Here it goes:Mille og Gemalens PUS 2012


Tilværelse generelt
Opmærksomhedspunkter i forberedelsen
1
Er du glad for din tilværelse?
      Vær nuanceret: Hvor er du særlig glad – og hvor ikke?
      Reflekter over, hvad der kan forøge denne glæde. 
      Er der særlige situationer, temaer eller personer, der bidrager positivt/negativt til glæden? 
      Det gælder her som ved stort set alle spørgsmål: Hvad kan jeg selv gøre, hvad kan andre gøre, og hvad kan min partner gøre? Vær meget skarp på dette!
  

Parforhold
Opmærksomhedspunkter i forberedelsen vedr. dette er bl.a.:
2
Hvordan fungerer samarbejdet?
      Vær meget åben og giv gerne i klar tekst og med respekt konstruktiv kritik og gode råd – spring for alt i verden ikke over, hvor gærdet er lavest! 
      Du skal ikke sige andet her, end du er klar til, at der bliver handlet på.
3
Hvor godt bidrager du til samarbejde/holdånd?
      Hvordan mener du selv, dit bidrag er? Hvor? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvordan gøre det bedre/mere? 
      Prøv at fokusere på din bedste oplevelse med samarbejde/holdånd – og prøv derfra at trække læring og tråde til dagsaktuelle udfordringer. 
      Fokusér på nødvendigheden af samarbejde – og vær selv aktiv med at få sat konkrete mål for det.
       
4
Hvor god er du til at tackle små-konflikter i hjemmet?
      Prøv at give konkrete eksempler på dette i din dagligdag - gerne både positive og negative eksempler og drag så læringen ud af dem. 
      Hvad synes du selv, du kan bruge eksemplerne til - fremadrettet?
5
Føler du dig værdsat af din partner?
      At føle sig værdsat er ikke et spørgsmål om at være enige. 
      Her er nøglen til at forstå det daglige samspil og her har du et stort ansvar for at give åbne, ærlige og relevante input til din partner, som ellers bliver efterladt i en ren gætteleg. 
      Vær derfor meget ærlig og peg på mulige ”lommer”, som kan give indtryk af disrespekt – så det kan blive tacklet.
  
  

Familie
Opmærksomhedspunkter i forberedelsen vedr. dette er bl.a.:
6
Hvor stolt er du af din familie?
      Mange steder savner man en ”stoltheds-kultur”. Det skal vi fremme med alle kræfter, for der ligger masser af energi heri. 
      Man skal altid forsøge at være konkret med en lavere score: Hvad skal der til, for at dette løftes til næste år? 
      Og sæt gerne en konkret aftale på!
7
Har du passende ansvar i familien?
      Her gælder det om, at du skal tænke meget individuelt, fordi ”passende ansvar” jo skal matche netop dine kompetencer 
      Derfor: Mærk efter hos dig selv…
      Kom gerne ud af busken med ideer og forslag – og vær meget opmærksom på, at det evt. skal følges af noget kompetenceudvikling.
8
Hvordan vurderer du de fysiske rammer?
      De fysiske ramme for familien kan have stor betydning for din oplevede tilfredshed i dagligdagen – og derfor skal dette spørgsmål behandles meget seriøst
9
Har I en strategi og værdigrundlag?
      Det er vigtigt, at du kommer i dybden med at forholde sig til både strategier og værdier. Er I enige?
      Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvad kunne ellers gøres? Hvordan får vi alle bedre ejerskab til strategi og værdier?
  

Fremtiden
Opmærksomhedspunkter i forberedelsen vedr. dette er bl.a.:
10
Har vi de nødvendige kompetencer til fremtidens udfordringer?
      Her er det vigtigt, at både du og din partner har et nogenlunde ensartet billede af fremtiden: hvor bevæger vi os hen? hvad betyder det for vores samarbejde og måden at arbejde på? hvilke kompetencer vil det indebære? 
      Herefter må du melde ind med, hvordan du ser din situation og dine kompetencer i lyset af fremtiden? 
      Og så må du være skarp til at indgå aftaler om fremtiden, så der skabes troværdighed og håb med sigte på fremtiden.
11
Hvor gode er vores udviklingsmuligheder som familie?
      De fleste familier kan normalt ved ret beskedne ressourcer skabe små huller og lommer, hvor der vil kunne ske ægte udvikling i begrænset omfang, hvis der er vilje: Hvor? med hvad? over for hvem? hvornår? hvad skal der ske? 
      Her gælder det, at du fortæller din egen historie – og tillader dig selv at se tingene gennem din optik?
      Og så må du være åben for, at der også her åbnes vinduer til selvrefleksion, så du får et realistisk billede af fremtiden
12
I hvor høj grad har du lyst til nye opgaver?
      Foregående spørgsmål kan evt. gå direkte over i dette 
      Vær meget konkret og specifik.
13
Har du mulighed for at tage imod flere opgaver?
      Meld gerne meget konkret og direkte ud her. 
       
  

Arbejde
Opmærksomhedspunkter i forberedelsen vedr. dette er bl.a.:
14
Er der arbejdsmæssige forhold, som har indflydelse på familielivet?
      Dette spørgsmål handler ikke om en udstilling af arbejdslivet. 
      Men det handler om evt. arbejdsmæssige forhold, som har indflydelse på familiesituationen.
      Vær meget opmærksom på at få lavet aftaler herom!
  

Råd
Opmærksomhedspunkter i forberedelsen vedr. dette er bl.a.:
15
Giv gerne 2-3 gode råd til din partner
      Du får her mulighed for helt frit at give gode råd til partneren: Hvis jeg var i dit sted, så ville jeg lægge vægt på…?
  

Årets tema
Opmærksomheds-punkter i forberedelsen vedr. dette er bl.a.:
16
Drøftelse af et tema, som vi kan sætte op for året.
      I år er temaet opgavefordeling.
  

Aftaler om fremtiden
Opmærksomhedspunkter i forberedelsen vedr. dette er bl.a.:
17
Din egen udvikling. Konkrete aftaler:

18
Vores mål for næste år.
Konkrete aftaler:

3 kommentarer:

  1. TAK! Jeg kan se at jeg selv skal oversætte?? ;-)
    Det er nogle gode udgangspunkter. Man kan komme vidt omkring.

    SvarSlet
  2. Det var da så lidt.

    Kongmor: Sådan som jeg snylter på din jule- og flytteplanlægning, burde jeg nok have ydet den service at oversætte teksten, men øhm altså... Det er jo tanken der tæller, ik?

    SvarSlet